pojem algo- až pojem alibi - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
algo-  >>   první část složených slov mající význam 1. bolest, bolestivý; 2. vodní řasa  » algo-
algonkium  >>   starohory, proterozoikum  » algonkium
algor  >>   chlad; a. mortis chladnutí mrtvého těla  » algor
algoritmus  >>   (mat.) předpis konečného počtu kroků, kterými je možno řešit stejnorodé úkoly, např. výpočty, programy pro počítač;(log.) obdobný postup pro řešení třídy úloh konečným počtem úkonů, z nichž každý je přesně definován 3 komentáře» algoritmus
algospazmus  >>   bolestivá křeč  » algospazmus
alhidáda  >>   část měřického přístroje s odečítacím a zaměřovacím zařízením, otočná kolem svislé osy  » alhidáda
alchymie  >>   středověká spekulativní forma chemie spojená i s experimenty a řemeslnou výrobou 1 komentář» alchymie
aliance  >>   1. spolek, spojenectví, spojenecká smlouva; 2. příležitostné a dočasné sdružování různých druhů živočichů  » aliance
alias  >>   neboli, přezdívkou 1 komentář» alias
alibi  >>   důkaz obviněného, že v době spáchání trestného činu byl na jiném místě, než byl čin spáchán; důkaz neviny, výmluva  » alibihledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2023  --  ABZ.cz