pojem anhidróza až pojem animírka - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
anhidróza  >>   snížené vylučování potu  » anhidróza
anihilace  >>   zmizení, zničení; zánik částice nebo kvazičástice, obv. její přeměnou na jiné částice, při srážce částice s antičásticí přeměna ve dva fotony  » anihilace
anilin  >>   aromatický amin, bezbarvá olejovitá jedovatá kapalina 1 komentář» anilin
anima  >>   duše, ve scholastice první životní princip, který oživuje tělo; obraz ženy v nevědomí muže (podle C.G.Junga), která má v různých kulturách také různé podoby 1 komentář» anima
animace  >>   oživování, oživení; vyvolání iluze pohybu postupným zachycením statických obrázků jdoucích za sebou, animování  » animace
animal rationale [anymal racionále]  >>   tvor rozumný, nadaný vědomím  » animal rationale
animální  >>   živočišný, zvířecí, pudový  » animální
animální  >>   týkající se živočichů, zvířat, svým původem živočišný  » animální
animato  >>   oživeně, živě  » animato
animírka [-ny-]  >>   zaměstnankyně nočních podniků placená za bavení hostů  » animírkahledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2023  --  ABZ.cz