pojem biochemie až pojem bionika - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
biochemie  >>   vědní obor studující chemickou podstatu fyziologických funkcí živých organizmů  » biochemie
bioklimatologie  >>   obor studující vlivy prostředí na životní procesy v živých organizmech  » bioklimatologie
biologie  >>   věda zabývající se studiem živé přírody  » biologie
bioluminiscence  >>   světélkování, spontánní luminiscence některých druhů živých organizmů  » bioluminiscence
biom  >>   společenství rostlin a živočichů určité rozsáhlé geografické oblasti spolu s prostředím a makroklimatem  » biom
biomakromolekula  >>   biopolymer  » biomakromolekula
biomasa  >>   celková hmotnost všech organizmů vyskytujících se v určitém okamžiku v biocenóze, obnovitelný zdroj energie vztahující se na jednotku plochy nebo objemu  » biomasa
biomechanika  >>   nauka o struktuře a mechanickém chování živých organizmů  » biomechanika
biometrika  >>   obor využívající metody matematické statistiky při studiu proměnlivosti živých organizmů, biometrie, biostatistika  » biometrika
bionika  >>   obor využívající znalost stavby a funkce živých organizmů k řešení technických problémů  » bionikahledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz