pojem bioplazma až pojem biostatika - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
bioplazma, bioplasma  >>   živá hmota uvnitř i vně buněk 1 komentář» bioplazma
bioplyn  >>   kalový plyn, plynné zplodiny vznikající při vyhnívání kalu  » bioplyn
biopolymer  >>   přírodní látka polymerního typu, biomakromolekula  » biopolymer
biopotenciál  >>   elektrické napětí naměřené mezi dvěma body tkáně vzniklé důsledkem její činnosti, např. b. srdce, mozku  » biopotenciál
bioprodukt  >>   produkt ekologického zemědělství pracujícího v souladu s přirozenými životními podmínkami  » bioprodukt
biopsie  >>   mikroskopické vyšetření vzorků tkáně vyjmuté ze živého organizmu  » biopsie
biorytmus  >>   pravidelné střídání životních dějů  » biorytmus
bios  >>   život, jeho projevy a formy, organická příroda;soubor látek nezbytných pro růst některých kvasinek a hub  » bios
biosféra  >>   část zemského povrchu osídlená organizmy  » biosféra
biostatika  >>   věda o vztahu struktury organizmů k jejich funkci  » biostatikahledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz