pojem diagonála až pojem dialektika - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
diagonála  >>   úhlopříčka  » diagonála
diagram  >>   grafické nebo schematické znázornění nějakého děje, procesu; v matematické statistice znázornění četnosti jevu  » diagram
diachronie  >>   sledování časového vývoje  » diachronie
diákon  >>   pomocník apoštolů pečující o chudé a nemocné;duchovní s vysvěcením nižším než kněžským, oprávněný křít a kázat, jáhen;v protestantských církvích kazatel bez odb. vzdělání s pověřením spravovat sbor, laický kazatel  » diákon
diakonie  >>   pomoc a služba chudým a nemocným;zařízení organizující a provádějící tuto službu 1 komentář» diakonie
diakonikon  >>   postranní prostor při apsidě starokřesťanských a řeckých kostelů určený pro diákony  » diakonikon
diakritická znaménka  >>   čárky, tečky, kroužky apod. nad písmeny nebo pod nimi, sloužící k rozlišení různé platnosti téhož písmene 5 komentářů» diakritická znaménka
diakritický  >>   rozlišovací, rozeznávací  » diakritický
dialektický  >>   týkající se dialektiky;nářeční, dialektový  » dialektický
dialektika  >>   umění vést polemiku, zjišťovat pravdu odhalováním rozporů v řeči odpůrce; formální logika 9 komentářů» dialektikahledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz