pojem ekomorfóza až pojem ekoton - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
ekomorfóza, ekomorfosa  >>   odchylka ve tvaru orgánů nebo organizmů vyvolaná prostředím  » ekomorfóza
ekonoměr  >>   přístroj měřící hospodárnost provozu (zejm. při jízdě motorových vozidel)  » ekonoměr
ekonometrie  >>   obor zabývající se a formulující ekonomické vztahy a zákonitosti pomocí matematických metod, ekonometrika  » ekonometrie
ekonomie  >>   interdisciplinární věda zkoumající zejm. chování ekonomických subjektů;hospodárnost, úspornost, dobré hospodaření  » ekonomie
ekonomika  >>   hospodářství určitého státu jako celek;obor zkoumající jednotlivé úseky národního hospodářství  » ekonomika
ekonomizér, ekonomisér  >>   předehřívač tekutin využívající zbytkového tepla spalin  » ekonomizér
ekosféra  >>   oblast kolem hvězdy s příznivými podmínkami pro život  » ekosféra
ekospotřebitel  >>   spotřebitel upřednostňující ekologicky nezávadné výrobky  » ekospotřebitel
ekosystém  >>   základní funkční jednotka v přírodě, ve které jsou v přímém vztahu všechny živé složky s fyzikálními i chemickými faktory prostředí 2 komentáře» ekosystém
ekoton  >>   hraniční část mezi dvěma biocenózami 1 komentář» ekotonhledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz