pojem elektronika až pojem elektrošok - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
elektronika  >>   oblast zabývající se studiem a využitím elektrické vodivosti v pevné fázi (polovodiče), ve vakuu (elektronky) a v plynech (výbojky)  » elektronika
elektronka  >>   obvodový elektronický prvek obvykle skleněná, kovová nebo keramická baňka, v níž je ve vakuu umístěna soustava elektrod, kterou je řízen proud volných elekkronů emitovaných katodou  » elektronka
elektronový  >>   související s elektrony  » elektronový
elektronvolt  >>   jednotka energie, kterou získá částice s elementárním nábojem průchodem potenciálním rozdílem 1 voltu  » elektronvolt
elektroosmóza, elektroosmosa  >>   převod vody při elektrolýze vodních roztoků porézním prostředím (diafragmou) vlivem elektrického pole  » elektroosmóza
elektropozitivní, elektropositivní  >>   nesoucí kladný elektrický náboj 2 komentáře» elektropozitivní
elektrostatický  >>   související s elektrickými jevy, při nichž je elektrický náboj v klidu  » elektrostatický
elektrostatika  >>   obor zabývající se studiem elektrického pole částic nebo těles, které jsou v klidu vůči uvažované inerciální soustavě  » elektrostatika
elektrostrikce  >>   změna objemu nebo tvaru nevodičů vlivem vnějšího elektrického pole 1 komentář» elektrostrikce
elektrošok  >>   léčebná metoda užívaná při z některých psychických onemocněních, elektrický šok  » elektrošokhledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2023  --  ABZ.cz