pojem emulátor až pojem en passant - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
emulátor  >>   druh softwaru umožňující běh počítačových programů na jiné platformě, než pro kterou byly původně vytvořeny  » emulátor
emulgace  >>   příprava emulze mechanickým rozptýlením dvou vzájemně nemísitelných kapalin  » emulgace
emulgátor  >>   látka usnadňující vznik emulze, emulgační činidlo  » emulgátor
emulovat  >>   schopnost napodobovat jeden systém jiným  » emulovat
emulze, emulse  >>   disperzní soustava dvou těžce mísitelných kapalin  » emulze
en bloc [án blok]  >>   vcelku, hromadně, najednou  » en bloc
en face [ánfas]  >>   zepředu  » en face
en gros [án gro]  >>   ve velkém množství (op. en détail)  » en gros
en masse [án mas]  >>   vcelku, dohromady  » en masse
en passant [án pasán] (franc.)  >>   mimochodem, během míjení, zběžně, v průběhu, mezi řečí 1 komentář» en passanthledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2023  --  ABZ.cz