pojem fén až pojem fenomén - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
fén  >>   teplý, suchý, obv. nárazovitý vítr na závětrné straně pohoří;vysoušeč vlasů  » fén
fena  >>   samice psovité šelmy; samice psa domácího  » fena
fenik, pfennig, penni  >>   drobná mince marky 1 komentář» fenik
fenistika  >>   obor zabývající se jazykem, historií a kulturou finského národa  » fenistika
fénix  >>   ve starověkých mytologiích bájný pták, který vždy znovu vzlétá z ohně, který ho spálil; symbol nesmrtelnosti  » fénix
feno-  >>   první část složených slov mající význam zřetelný, viditelný, vystupující do popředí; zřejmý, něčemu vlastní  » feno-
fenokopie  >>   vnějšími vlivy způsobená, nedědičná změna svými projevy se podobající dědičné  » fenokopie
fenol  >>   aromatická sloučenina s hydroxylovou skupinou vázanou na aromatické jádro;hydroxybenzen, bezbarvá krystalická látka leptající pokožku  » fenol
fenologie  >>   obor zabývající se vlivem klimatu a změn počasí v jednotlivých ročních obdobích na životní projevy rostlin a živočichů 3 komentáře» fenologie
fenomén  >>   jev, úkaz, skutečnost, postižitelný úkaz; něco pozoruhodného a mimořádného; člověk neobyčejně vynikající v nějakém směru, génius; obsah vědomí, bezprostředně uvědomovaný či prožívaný objekt; (u Kanta) věc tak, jak se jeví lidské mysli nebo jak ji mysl konstruuje (v protikladu k věci o sobě, nepoznatelné podstatě, noumenon)  » fenoménhledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz