pojem filozofie až pojem finalizmus - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
filozofie  >>   racionální tázání se po základu, smyslu, příčinách a principech světa (skutečnosti), místě člověka v něm, po základech poznání a hodnot;určitý myšlenkový systém založený na takovémto zkoumání (Spinozova f.);základní pojetí vývojových zákonitostí v určité oblasti poznání;kritické zkoumání teoretických základů a principů určité vědní disciplíny n. oblasti poznání (f. vědy);láska k moudrosti, úsilí o získání moudrosti;základní přesvědčení, postoje a představy určitého jedince nebo skupiny ( f. konzervativců);základní principy a ideje týkající se určité oblasti činností, myšlení nebo života (f. války, životní f.) 7 komentářů» filozofie
filtr  >>   zařízení k zadržování, pohlcování, oddělování složky ze směsi  » filtr
filtrace  >>   oddělování složky ze směsi  » filtrace
filumenie  >>   sběratelství nálepek od zápalkových krabiček  » filumenie
filuta  >>   chytrák, šibal, mazaný člověk 5 komentářů» filuta
final  >>   konečný, poslední  » final
finále  >>   závěrečná část sportovního zápasu nebo soutěže; závěrečná scéna 1 komentář» finále
finalista  >>   účastník finále;finalizmus - jeho stoupenec  » finalista
finalita  >>   účelovost, určenost cílem; závěr  » finalita
finalizmus, finalismus  >>   názor stavící všeobecnou účelovost proti kauzální determinovanosti (spění k nějakému určitému cíli nebo účelu)  » finalizmushledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2023  --  ABZ.cz