pojem foto- až pojem fotolýza - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
foto-  >>   první část složených slov mající význam světlo, světelný, fotografický  » foto-
fotodokumentace  >>   dokumentace pomocí fotografického materiálu  » fotodokumentace
fotoelektrický  >>   související se vzájemným působením elektromagnetického záření a látky  » fotoelektrický
fotogenický  >>   vhodný pro fotografování a filmování  » fotogenický
fotografie  >>   zhotovování trvalých obrazových záznamů pomocí účinků světla na citlivou vrstvu filmu nebo desky; snímek, obraz takto vytvořený; nauka o metodách a prostředcích této činnosti; obor výtvarného umění  » fotografie
fotogram  >>   stínový obraz získaný bez fotografického přístroje osvětlením předmětu ležícího přímo na fotografické citlivé vrstvě;měřický snímek, podklad pro situační a výškové plány  » fotogram
fotogrammetrie  >>   obor zabývající se určováním tvaru, rozměrů a polohy předmětů v prostoru ze snímků pořízených z výšky nebo ze země bez přímého proměřování  » fotogrammetrie
fotochemie  >>   obor zabývající se vlivem světla na průběh chemických reakcí  » fotochemie
fotolitografie  >>   způsob fotoreprodukce  » fotolitografie
fotolýza,fotolysa  >>   rozklad látky způsobený světlem  » fotolýzahledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz