pojem fotometeor až pojem fototeodolit - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
fotometeor  >>   optický jev v atmosféře vyvolaný lomem, ohybem, rozptylem nebo interferencí slunečních nebo měsíčních paprsků, např. duha  » fotometeor
fotometrie  >>   obor zabývající se měřením světelných veličin využitím zejm. fotoelektrického jevu  » fotometrie
foton  >>   kvantum elektromagnetického pole  » foton
fotonka  >>   čidlo záření využívající fotoelektrický jev, fotoelektrické čidlo  » fotonka
fotoplán  >>   obraz polohopisu terénu vzniklý překreslením leteckých snímků  » fotoplán
fotoreprodukce  >>   fotografická reprodukce, fotografické procesy ke zhotovování kopírovacích podkladů z reprodukčních předloh  » fotoreprodukce
fotosféra  >>   nejnižší vrstva sluneční atmosféry  » fotosféra
fotostimulace  >>   dráždění světelnými impulzy  » fotostimulace
fotosyntéza, fotosynthesa  >>   biochemický proces, při němž se v rostlinách mění anorganické látky v organické za využití světelné energie 8 komentářů» fotosyntéza
fototeodolit  >>   fotografický přístroj na získávání pozemních fotogrammetrických snímků  » fototeodolithledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz