pojem genitál až pojem genofond - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
genitál  >>   pohlavní ústrojí  » genitál
genitálie  >>   pohlavní orgány, rodidla  » genitálie
genitální  >>   týkající se pohlavních orgánů  » genitální
genitiv  >>   při skloňování druhý pád  » genitiv
génius  >>   starořímské ochranné božstvo, strážný duch; mimořádné tvůrčí nadání, geniálnost, genialita; mimořádně nadaný jedinec  » génius
genius loci  >>   duch vládnoucí na určitém místě, bůžek, strážce ochraňující určité místo; příznačný charakter, tradice, image či atmosféra určitého místa 4 komentáře» genius loci
genní  >>   druhá část složených přídavných jmen mající význam počátek, původ, způsobující, působící 1 komentář» genní
genobanka  >>   banka genů  » genobanka
genocida, genocidium  >>   zločin vyvražďování a vyhlazování příslušníků národních, etnických, náboženských a rasových skupin  » genocida
genofond  >>   soubor všech genů v populaci organizmů;soubor všech živých organizmů v určité oblasti, se současně se projevujícími i s potenciálními geny  » genofondhledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2023  --  ABZ.cz