pojem harmatan až pojem harpagon - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
harmatan, harmattan  >>   suchý, horký, prašný vítr vanoucí ze Sahary  » harmatan
harmonický  >>   souzvučný; krásný, souladný, vyrovnaný; mat. určitými způsoby související s periodickým pohybem (kmity, funkcemi)  » harmonický
harmonie  >>   soulad, vyrovnanost, úměrnost proporcionalita;souzvuková složka hudebního projevu tvořící s melodií a rytmem jeho základní prvky;připodobnění samohlásky jedné slabiky samohlásce předcházející slabiky, zvl. samohlásek předních a zadních, vyskytující se v ugrofinských, uralských a altajských jazycích  » harmonie
harmonika  >>   jazýčkový dechový hudební nástroj  » harmonika
harmonium  >>   jazýčkový vzduchový hudební nástroj s klávesnicí  » harmonium
harmonizace, harmonisace  >>   sladění, uvedení v soulad; opatření melodie akordickým doprovodem  » harmonizace
harmonizovat, harmonisovat  >>   uvádět v soulad; být v souladu, ve shodě; opatřit danou melodií akordickým doprovodem  » harmonizovat
harmonogram  >>   diagram znázorňující časový sled a dobu trvání jednotlivých činností  » harmonogram
harmonovat  >>   být v souladu, ve shodě, harmonizovat; být v souzvuku  » harmonovat
harpagon  >>   lakomec  » harpagonhledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2023  --  ABZ.cz