pojem heavy metal až pojem hegemonní - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
heavy metal  >>   hudební styl s důrazem na hutný a těžký kytarový projev v kombinaci s harmonickými a melodickými postupy 5 komentářů» heavy metal
hebraizmus, hebraismus  >>   jazykový prostředek přejatý do jiného jazyka z hebrejštiny nebo podle hebrejštiny v něm vytvořený  » hebraizmus
hebreistika  >>   obor zabývající se jazykem, historií a kulturou židovského národa  » hebreistika
hedge [hedž]  >>   zeď, ochrana, bariéra; h. obchod krycí obchod, ochrana při obchodování proti riziku cenových pohybů  » hedge
hédonizmus, hédonismus  >>   směr v etice považující za cíl života dosahování slasti a rozkoš za nejvyšší dobro;směr v ekonomickém myšlení vycházející z představy, že hospodařící subjekt sleduje v hospodářské činnosti zájem na dosažení maxima požitků s minimálním vynaložením námahy  » hédonizmus
hegelovství, heglovství  >>   filozofický systém G. W. F. Hegela  » hegelovství
hegemon  >>   držitel moci, nadvlády  » hegemon
hegemonie  >>   nadvláda, vůdcovství  » hegemonie
hegemonistický  >>   usilující o vedoucí postavení, hegemonii  » hegemonistický
hegemonní  >>   související s hegemonem, hegemonů; vedoucí  » hegemonníhledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz