pojem habitué až pojem háfiz - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
habitué [abityjé]  >>   každodenní návštěvník,stálý host  » habitué
habitus  >>   celkový vnější vzhled;vzhled charakteristický pro urč. typy člověka nebo pro určité chorobné stavy;rozmístění stavebních prvků v celkové tvarové vnitřní stavbě;souhrn vlastností pokládaných za návyk;mravní postoj založený na dispozici 5 komentářů» habitus
hacienda  >>   chata; venkovská usedlost 2 komentáře» hacienda
hadál  >>   nejhlubší část dna oceánů, dno hlubokomořských příkopů  » hadál
hádes  >>   podsvětí; podzemní říše mrtvých v řecké mytologii  » hádes
hadrom  >>   dřevní část cévního svazku rostlin  » hadrom
hadron  >>   těžká elementární částice podléhající silné interakci  » hadron
hadž, hadždž, hadj [hadž], hedjdj [hadždž]  >>   pouť do Mekky  » hadž
hadži, hádždží, hadji [hadži]  >>   muslim,který vykonal pouť do Mekky  » hadži
háfiz  >>   titul muslima, který zná korán zpaměti  » háfizhledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2023  --  ABZ.cz