pojem heterolalie až pojem heterosugesce - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
heterolalie  >>   slovní projev jiný, než mluvčí zamýšlel  » heterolalie
heterolýza, heterolysa  >>   heterolytická reakce, štěpení kovalentní chemické vazby, při němž oba valenční elektrony přejdou k jednomu atomu  » heterolýza
heteromorfie  >>   mnohotvárnost, různorodost, polymorfie, polymorfizmus  » heteromorfie
heteronomie  >>   závislost nebo podřízenost cizím pohnutkám, činitelům, zákonům; lék. nahrazení funkce orgánu jiným orgánem  » heteronomie
heteronomní  >>   předkládaný autoritou, mocí, nadřízeným; podmíněný vnějším popudem  » heteronomní
heteronymie  >>   pojmenování rodových dvojic slovy vytvořenými z různých slovních základů  » heteronymie
heterosexualita,  >>   pohlavní náklonnost k opačnému pohlaví; různopohlavnost  » heterosexualita
heterosféra  >>   část zemské atmosféry nad výškou 90 km, v níž s výškou ubývají rychleji těžší plyny než lehčí  » heterosféra
heterosporie  >>   různovýtrusnost  » heterosporie
heterosugesce  >>   ovlivňování citů, názorů a postojů bez rozumové úvahy vnějším světem, situací, jinou osobou  » heterosugescehledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz