pojem handling až pojem haplo- - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
handling [hendling]  >>   způsob užití, používání, aplikace  » handling
handmade [hendmejd]  >>   vyrobený ručně, rukodělný  » handmade
handout [hendaut] angl.  >>   vydané informační podklady pro jednání; věcný dar, milodar, almužna  » handout
handrkovat se  >>   dohadovat se, smlouvat, přít se  » handrkovat se
hangár  >>   velká budova, přístřeší  » hangár
hansvurst, hansvuřt  >>   komická postava staršího lidového německého divadla  » hansvurst
hantýrka  >>   zvláštní mluva zájmových společenských vrstev, s výrazy často druhým nesrozumitelnými; slang 3 komentáře» hantýrka
hanza, hansa  >>   středověký obchodní svaz německých měst  » hanza
hapax legomenon  >>   výraz doložený jenom jednou, vyskytující se ojediněle 2 komentáře» hapax legomenon
haplo-  >>   první část složených slov mající význam jednoduchý  » haplo-hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz