pojem indikce až pojem indolence - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
indikce  >>   1. oznámení, ohlášení; 2. při starořímském datování číslo, které označuje pořadí roku v patnáctiletých cyklech  » indikce
indikovaný  >>   oznámený, udávaný; předepsaný  » indikovaný
indiskrece  >>   nezachování mlčenlivosti, netaktnost, vtíravost  » indiskrece
indispozice, indisposice  >>   dočasná, náhlá nezpůsobilost, nepříznivý tělesný nebo duševní stav  » indispozice
individualita  >>   vyhraněná osobnost; osobitost, svéráznost 1 komentář» individualita
individualizmus, individualismus  >>   nezávislost jedince na skupinových a společenských normách či standardech  » individualizmus
individuální  >>   jednotlivý, zvláštní, osobitý  » individuální
individuum  >>   jedinec, jednotlivec; podezřelá, pochybná osoba  » individuum
indoevropeistika  >>   vědní obor zabývající se srovnáváním indoevropských jazyků 1 komentář» indoevropeistika
indolence  >>   lhostejnost, nevšímavost, netečnost; malátnost  » indolencehledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz