pojem informace až pojem infrakce - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
informace  >>   zpráva, údaj;informování, poučení;(kyb., v teorii informace) číselné vyjádření množství údajů přenesené sdělovacím kanálem za časovou jednotku při přenosu zpráv; kvantitativní míra neurčitosti výsledku určitého experimentu, jenž má být proveden; znalost, poznatek získaný šetřením, výzkumem, poučením; znak, jehož podstatou je výskyt jedné z dvou a více alternativních sekvencí nebo uspořádání něčeho (např. nukleotidů v DNA nebo dvojkových číslic, bitů), který je takto kódován a který vede ke specifický 1 komentář» informace
informatika  >>   teorie informace; teorie vzniku, přenosu i zpracování informací  » informatika
informativní  >>   poučující, zběžně osvětlující  » informativní
informatizace  >>   zavádění informačních technologií 1 komentář» informatizace
informátor  >>   kdo podává informace, zprávy; donašeč  » informátor
informel  >>   spontánně vznikající abstraktní malba  » informel
infra-  >>   první část složených slov mající význam nízko, dole, pod  » infra-
infračervený  >>   týkající se neviditelné části elektromagnetického spektra s vlnovou délkou 760 -1000 nm  » infračervený
infrachromázie  >>   citlivost fotografické citlivé vrstvy na infračervené záření  » infrachromázie
infrakce  >>   naštípnutí, nalomení kosti  » infrakcehledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2023  --  ABZ.cz