pojem inhibitor až pojem injikace - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
inhibitor  >>   látka, přísada zpomalující nebo zcela zastavující reakci 2 komentáře» inhibitor
inch [inč]  >>   britsko-americká jednotka pro délku rovná 2,54 cm, palec  » inch
iniciace  >>   vyvolání, podnět; zasvěcení do tajemství, uvedení 1 komentář» iniciace
iniciála  >>   počáteční písmeno textu  » iniciála
iniciativa  >>   popud k činnosti, podnět; podnikavost, činorodost; počáteční krok, zahajovací tah;vlastí, osobní, (většinou) zodpovědné rozhodnutí;postup umožňující určitému počtu voličů na základě petice navrhnout zákon či jeho změnu a zajistit jeho předložení zákonodárným orgánům či ostatním voličům ke schválení  » iniciativa
iniciátor  >>   původce, podněcovatel  » iniciátor
injekce  >>   vstřikování, vpravování, vhánění; látka k tomu určená  » injekce
injektáž  >>   vstřikování, vhánění zpevňovací směsi pod tlakem do nějaké hmoty, konstrukce ap., injektování 1 komentář» injektáž
injektování  >>   injektáž  » injektování
injikace  >>   vstřikování, vstřik  » injikacehledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2023  --  ABZ.cz