pojem inspekce až pojem instituce - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
inspekce  >>   kontrola, dohled, dozor  » inspekce
inspektor  >>   dozorce; policejní hodnost  » inspektor
inspektorát  >>   dozorčí úřad, policejní úřad  » inspektorát
inspicient  >>   pomocník divadelního režiséra pověřený dohledem na průběh představení  » inspicient
inspirace  >>   podnět k tvoření, nápad, tvůrčí vnuknutí;vdechování, vdechnutí  » inspirace
instalace  >>   zavedení, připojení, umístění technických zařízení, vybavení budovy ap.; rozmisťování předmětů pro výstavní účely; slavnostní uvedení do úřadu  » instalace
instance  >>   příslušný orgán, úřad; stupeň řízení 2 komentáře» instance
instantní  >>   rychlorozpustný, připravený k okamžitému požívání, předvařený, práškový 3 komentáře» instantní
instinkt  >>   vrozený, přirozený pud směřující k obraně a zachování života; vnuknutí, tušení, sklon, tendence 1 komentář» instinkt
instituce  >>   zavedená organizace, zejm. věnující se vzdělávání, státní správě, kultuře apod., orgán, úřad; soubor právně upravených vztahů mezi lidmi; zvyk, obyčej, praktika, postup, vztah nebo vzorec chování, který je důležitý pro život v dané komunitě nebo společnosti (např. instituce rodiny, manželství)  » institucehledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2023  --  ABZ.cz