pojem insuficience až pojem integrovat - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
insuficience  >>   nedostatečnost, selhání činnosti, slabost, neschopnost plnění  » insuficience
intaglio [intaljo], intaglie [intalje]  >>   ryté nebo řezané vyobrazení do nerostu nebo skla  » intaglio
intaktnost  >>   nedotknutelnost, neporušenost, celistvost 1 komentář» intaktnost
intarzie  >>   ozdobné vykládání (dřevem jiné barvy, slonovinou, kovem, perletí) na dřevě;plocha takto vykládaná  » intarzie
intarzie,intarsie  >>   dekorativní vykládání dřeva jiným dřevem nebo nějakým kontrastním materiálem  » intarzie
integrál  >>   jeden ze základních pojmů matematické analýzy, zobecnění součtu  » integrál
integrální  >>   celkový, souhrnný, úplný, celý, celistvý, naprostý 1 komentář» integrální
integrita  >>   neporušenost, nedotknutelnost; celistvost, ucelenost, úplnost, nerozbornost;oddanost, věrnost určitým zásadám, principům (zvl. morálním), pevnost charakteru, čestnost, poctivost, bezúhonnost 6 komentářů» integrita
integrovaný  >>   spojený, sjednocený, jednotný, propojený, celkový; kumulující více funkcí  » integrovaný
integrovat  >>   sjednocovat, spojovat, koordinovat, zapojit, začlenit;počítat integrál funkce  » integrovathledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2023  --  ABZ.cz