pojem intelekt až pojem intenze - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
intelekt  >>   rozum, schopnost myšlení, usuzování a racionálního poznání; osoba s vynikajícími duševními (rozumovými, intelektuálními) schopnostmi 9 komentářů» intelekt
intelektuál  >>   vzdělanec  » intelektuál
intelektualizmus, intelektualismus  >>   zdůrazňování rozumové činnosti, intelektu proti citu, vůli, ve filozofii v teorii poznání proti smyslům, v etice proti vůli citu 1 komentář» intelektualizmus
intelektuální  >>   týkající se duševní činnosti člověka, rozumový  » intelektuální
inteligence  >>   (obecná) rozumová schopnost, úžeji chápána jako schopnost: (1) účelné adaptace vůči měnlivému prostředí, (2) abstraktního myšlení a usuzování, operování s pojmy, (3) vhledu a postihování souvislostí, (4) efektivního učení, (5) řešení problémů (zvl. náročných a nových); společenská vrstva lidí vykonávající kvalifikovanou duševní činnost  » inteligence
intence  >>   tvůrčí záměr, úmysl, cíl;(v řím. právu) tvrzení žalobce, jehož pravdivost je podmínkou k odsouzení obžalovaného;vlastnost lexikální jednotky, zprav. slovesa, implikovat ve svém významu určité prvky významové struktury věty (participanty), sémantická valence 1 komentář» intence
intencionalita  >>   zaměřenost vědomí na svět jako podmínka myšlení, směřování k nějakému cíli 4 komentáře» intencionalita
intencionální  >>   záměrný, směřující úmyslně k nějakému cíli, snažící se a usilující o nějaký cíl, též teleoklinní  » intencionální
intendant  >>   dozorčí správní nebo umělecký orgán; zásobovací důstojník  » intendant
intenze, intense  >>   lék. napětí, síla;jaz. nasazení mluvidel při začátku artikulace;obsah významu slova, výrazu  » intenzehledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz