pojem interes až pojem interimální - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
interes  >>   zájem  » interes
interesantní  >>   vzbuzující zájem, pozoruhodný, přitažlivý  » interesantní
interfejs, interface [interfejs]  >>   rozhraní, propojení, styk; komunikační přechod,mezistyk; převodník (mezi dvěma číslicovými systémy)  » interfejs
interference,  >>   vzájemné ovlivňování, prolínání, střetání, překrývání; křížení, skládání; negativní transfer při učení, negativní účinek nového učení na dříve naučené (a naopak); překážení, narušování, vměšování, bránění něčemu, resp. původce tohoto působení; jev nastávající tehdy, setkají-li se (alespoň) dvě vlny (např. světelné či zvukové) a vzájemně se zesilují nebo zeslabují či úplně vyruší (amplituda výsledné vlny je přitom rovna součtu ampli  » interference
interferometr  >>   přístroj k měření fyzikálních veličin, délek ap. na základě interference záření  » interferometr
interferon  >>   bílkovina vznikající v buňce po jejím styku s virem a chránící další buňky před virovou infekcí 1 komentář» interferon
interglaciál  >>   období mezi dvěma chladnými obdobími (glaciály) v pleistocénu  » interglaciál
interhotel  >>   ubytovací zařízení špičkové úrovně  » interhotel
interiér  >>   vnitřní prostor, vnitřní zařízení architektonického prostoru  » interiér
interimální  >>   prozatímní, dočasný  » interimálníhledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2023  --  ABZ.cz