pojem interpunkce až pojem intervence - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
interpunkce  >>   členění textu interpunkčními znaménky; způsob spojování filmových záběrů  » interpunkce
interpunkční  >>   rozdělovací  » interpunkční
interrupce  >>   umělé přerušení těhotenství 2 komentáře» interrupce
intersexualita  >>   nevyhraněné pohlaví, pohlavní obojetnost 1 komentář» intersexualita
intersticiální  >>   vsunutý, vmezeřený; mezitkáňový  » intersticiální
intersticium  >>   vmezeřená tkáň, řídké pojivo tkání a orgánů, v němž probíhají cévy a nervy 1 komentář» intersticium
intersubjektivita  >>   co je společné mnoha nebo všem lidem  » intersubjektivita
intertrigo  >>   zánět kůže, opruzení  » intertrigo
interval  >>   časový úsek mezera, přestávka 1 komentář» interval
intervence  >>   zásah, zákrok v něčí prospěch, přímluva;úřední zásah;(práv.) zajištění uspokojení věřitele;násilný zásah, vměšování státu do vnitřních záležitostí jiného státu nebo do jeho vztahů se státem třetím; takový zásah do určité situace nebo procesu, který mění nebo narušuje jeho vývoj; systematický proces hodnocení a plánování sloužící ke nápravě nebo prevenci sociálních, vzdělávacích nebo vývojových problémů; setkání s člověkem se závažnými osobními problémy (nap�  » intervencehledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz