pojem inuk až pojem invence - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
inuk  >>   eskymácký lovec v Grónsku  » inuk
invalida  >>   člověk neschopný práce, voják neschopný služby pro nepříznivý zdravotní stav  » invalida
invalidita  >>   nemocnost, slabost, neschopnost práce, vojenské služby; neplatnost  » invalidita
invar  >>   slitina železa a niklu vyznačující se nízkou teplotní roztažností  » invar
invariance  >>   neměnnost, stálost jevů nebo veličin vůči změnám  » invariance
invariant  >>   vztah nebo útvar neměnící se při určité transformaci nebo neměnný v různých variacích  » invariant
invariantní  >>   neproměnný, změně nepodléhající  » invariantní
invaze, invase  >>   hromadný násilný vpád, vniknutí  » invaze
invektiva  >>   výpad, slovní nebo písemné napadení 5 komentářů» invektiva
invence  >>   vtipný nápad, důvtip, vynalézavost, zejm. v umělecké tvorbě 1 komentář» invencehledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2023  --  ABZ.cz