pojem izoecho až pojem izochorický - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
izoecho, isoecho  >>   elektrický obvod meteorologického radaru  » izoecho
izogama, isogama  >>   izolinie tíhového zrychlení  » izogama
izoglosa, isoglosa  >>   izolinie výskytu nějakého nářečního prvku  » izoglosa
izogóna, isogona  >>   izolinie směru větru 1 komentář» izogóna
izohélie, isohelie  >>   fotografická technika;izolinie délky slunečního svitu  » izohélie
izohyeta, isohyeta  >>   izolinie úhrnů atmosférických srážek  » izohyeta
izohypsa, isohypsa  >>   izolinie nadmořských výšek, vrstevnice  » izohypsa
izochasma, isochasma  >>   izolinie výskytu polárních září za rok  » izochasma
izochora, isochora  >>   křivka závislosti dvou stavových veličin při termodynamickém ději probíhajícím při stálém objemu  » izochora
izochorický, isochorický  >>   probíhající při stálém objemu  » izochorickýhledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz