pojem izolátor až pojem izopora - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
izolátor, isolátor  >>   izolační hmota; izolant; nevodící část elektrického zařízení oddělující jeden vodič od druhého nebo vodič od země  » izolátor
izolepa, isolepa  >>   lepicí páska  » izolepa
izolinie, isolinie  >>   čára na mapě nebo v grafu spojující místa stejných hodnot dané veličiny; izočára, izokřivka  » izolinie
izolovaný, isolovaný  >>   opatřený izolací; oddělený, osamocený  » izolovaný
izomerie, isomerie  >>   existence dvou i více izomerů  » izomerie
izomery, isomery  >>   sloučeniny se stejným atomárním složením, ale rozdílnou chemickou strukturou a tím i různými fyzikálními a chemickými vlastnostmi  » izomery
izometrie, isometrie  >>   rovnoměrnost; vlastnost věcí o stejných rozměrech; totožnost veršů nebo části veršů na základě stejného počtu časových jednotek; mat. shodné zobrazení, shodnost  » izometrie
izomorfie, isomorfie  >>   existence dvou i více sloučenin, které vytvářejí krystaly stejného typu a současně se v nich mohou vzájemně zastupovat, tvořit směsné krystaly  » izomorfie
izonefa, isonefa  >>   izolinie celkové oblačnosti  » izonefa
izopora, isopora  >>   izolinie ročních změn některých složek magnetického pole Země  » izoporahledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2023  --  ABZ.cz