pojem izopren až pojem izotropie - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
izopren  >>   nenasycený uhlovodík, základní složka přírodního kaučuku  » izopren
izoseista, isoseista  >>   izolinie stejné intenzity zemětřesení  » izoseista
izostáze, isostase  >>   hypotéza o rovnovážném rozložení hmot v zemské kůře  » izostáze
izosylabizmus, izosylabismus, isosylabismus  >>   stejnoslabičnost; stavba verše založená na stejném počtu slabik  » izosylabizmus
izoterma, isoterma  >>   křivka závislosti objemu na tlaku při stálé teplotě;izolinie teploty vzduchu  » izoterma
izotermický, isotermický  >>   probíhající při stálé teplotě  » izotermický
izotermie, isotermie  >>   jev, kdy v určité vrstvě atmosféry se teplota s přibývající výškou nemění  » izotermie
izoton, isoton  >>   člen skupiny nuklidů se stejným počtem neutronů a s různým protonovým číslem  » izoton
izotopy, isotopy  >>   nuklidy téhož chemického prvku se stejným počtem protonů, ale s různým počtem neutronů v atomovém jádru  » izotopy
izotropie, isotropie  >>   nezávislost fyzikálních vlastností některých látek na směru, ve kterém jsou měřeny (op. anizotropie)  » izotropiehledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2023  --  ABZ.cz