pojem kompaundní až pojem komplet - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
kompaundní  >>   složený sdružený  » kompaundní
kompendium  >>   příručka, stručný přehled 1 komentář» kompendium
kompenzátor, kompenzátor  >>   vyrovnávací zařízení, vyrovnávač, korektor, vyvažovač  » kompenzátor
kompetence  >>   rozsah působnosti nebo činnosti oprávnění a povinností svěřených právní normou urč. orgánu nebo organizaci, příslušnost po odborné nebo věcné stránce, funkční nebo služební pravomoc;(lingv.) (v generativní gramatice) soustava jazykových pravidel vlastní mluvčímu (i posluchači), která je předpokladem pro vznik konkrétního jazykového projevu, způsobilost mluvit určitým jazykem a rozumět mu;(gen.) schopnost bakteriálních buněk přijmout a zabudovat cizorodou DNA, geneticky se transformovat; způsobilost provádět určitou činnost správně a efektivně, soubor či rozsah (požadovaných) znalostí, kvalifikace, schopností a dovedností nebo specifická schopnost či dovednost; souhrn možných reakcí embryonálních buněk za proměnlivých vnějších podmínek, který ovlivňuje jejich další vývoj 21 komentářů» kompetence
kompetice  >>   soutěž, soupeření, rivalita, soutěživost  » kompetice
kompilace  >>   sbírání, sestavování, shromažďování; nepůvodní dílo, kompilát; překlad, převedení počítačového programu zdrojového na výsledný  » kompilace
kompilát  >>   výsledek kompilace; překlad zdrojového počítačového programu na výsledný; kompilace 1 komentář» kompilát
komplement  >>   doplněk, doplnění 1 komentář» komplement
komplementář  >>   společník komanditní společnosti, který za její závazky ručí celým svým majetkem  » komplementář
komplet  >>   souprava, sada; souhrn částí určitého celku  » komplethledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz