pojem komuníké až pojem koňak - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
komuníké  >>   úřední oznámení, oficiální sdělení  » komuníké
komunikovat  >>   oznamovat; být ve spojení 4 komentáře» komunikovat
komunizmus, komunismus  >>   společné vlastnictví majetku, někdy i žen (Platonův stát); utopické prognózy sociálně spravedlivé společnosti;(v anarchizmu) všeobecná rovnost; (v marxizmu) společenské vlastnictví výrobních prostředků a odměňování podle potřeb; politická a ideologická teorie a praxe komunistických stran 4 komentáře» komunizmus
komutace  >>   výměna (služebního místa); záměna (zvl. trestu); obrácení směru (el. proudu)  » komutace
komutativní  >>   zaměnitelný, záměnný  » komutativní
komutatívnost  >>   zaměnitelnost; jedna z vlastností algebraických operací  » komutatívnost
komutátor  >>   část elektrického stroje sloužící jako mechanický usměrňovač nebo měnič kmitočtu elektrického proudu  » komutátor
komže  >>   (círk.) oděv ministrantů nebo laiků přisluhujících při mši 3 komentáře» komže
kon-, con- [kon-]  >>   první část složených slov mající význam s, se, spolu  » kon-
koňak, cognac [koňak]  >>   vinný destilát  » koňakhledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz