pojem konfident až pojem konformace - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
konfident  >>   tajný spolupracovník policie, donašeč, fízl, udavač 48 komentářů» konfident
konfigurace  >>   seskupení, uspořádání 1 komentář» konfigurace
konfirmace  >>   ověření, potvrzení listiny; obnovení křestního slibu, biřmování; papežské potvrzení biskupa  » konfirmace
konfiskace  >>   zabavení (zejm. majetku)  » konfiskace
konfiskát  >>   zabavený majetek  » konfiskát
konflagrace  >>   vzplanutí, vypuknutí  » konflagrace
konflikt  >>   neshoda, rozpor, střet, střetnutí, válka 3 komentáře» konflikt
konfliktní  >>   rozporný, střetávající se, nesouhlasící  » konfliktní
konfluence  >>   splývání, splynutí, souhlas  » konfluence
konformace  >>   prostorové uspořádání atomů v molekule sloučenin  » konformacehledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz