pojem konstrukce až pojem kontaminace - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
konstrukce  >>   montáž, sestavování; stavba; kostra; stavba těla, konstituce  » konstrukce
konstruktivizmus, konstruktivismus  >>   umělecký (zejm. architektonický) směr 20. let 20. století zdůrazňující konstrukci, kvalitu materiálu a účelnost 1 komentář» konstruktivizmus
konstruktivní  >>   tvořivý, činorodý  » konstruktivní
konšel  >>   radní, člen městské nebo obecní rady  » konšel
kontakt  >>   dotyk, spojení, styk  » kontakt
kontaktáž  >>   uskutečnění, provedení kontaktu, navázání spojení  » kontaktáž
kontaktér  >>   prostředník, zprostředkovatel, spojka, stykař  » kontaktér
kontaktní  >>   dotykový, přímo se dotýkající, v přímém styku; lék. podezřelý z nákazy ze styku s nemocným  » kontaktní
kontaktovat  >>   navázat kontakt  » kontaktovat
kontaminace  >>   (odb.) znečištění prostředí (např. vody, vzduchu apod.) škodlivými látkami, zamoření;(med.) vniknutí choroboplodných zárodků do organizmu;(kniž. a odb.) (z)křížení, smíšení, směšování;(lingv.) vznik nového (zpravidla nesprávného) slova nebo časteji spojení mechanickým spojením, křížení dvou významově blízkých výrazů;(liter.) sloučení jednotlivých částí několika různých literárních předloh v nové dílo se zachováním ideové nebo formální stránky původního zdroje;(geol.) změna chem. a minerálního složení vyvřelých hornin jejich míšením nebo asimilací cizorodého materiálu, hybridizace  » kontaminacehledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz