pojem management až pojem mandát - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
management [menedžment i menydžment]  >>   systém teoretických a praktických řídicích znalostí a činností; vedení, skupina manažerů  » management
manat  >>   vedoucí, řídící pracovník; osoba manažer, pověřená organizační a obchodní stránkou sportovní nebo kulturní činnosti  » manat
manažerizmus, manežerismus  >>   teorie řízení vycházející z odbornosti a minimální závislosti na politických a ekonomických vztazích  » manažerizmus
mancipace  >>   převod vlastnictví z ruky do ruky před svědky  » mancipace
mandala  >>   magický kruh, symbolický útvar buddhizmu 1 komentář» mandala
mandant  >>   příkazce, zmocnitel; osoba, která vydala příkaz, pověření k obstarání určité záležitosti, k zastupování  » mandant
mandantář  >>   zmocněnec; osoba, která dostala příkaz, pověření k obstarání určité záležitosti, k zastupování  » mandantář
mandarín  >>   čínský feudální hodnostář  » mandarín
mandarinka  >>   plod citroníku mandarinky  » mandarinka
mandát  >>   plná moc, pověření, příkaz; listina obsahující plnou moc  » mandáthledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz