pojem optant až pojem opto- - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
optant  >>   osoba vykonávající právo opce  » optant
optativ  >>   slovesný způsob vyjadřující přání  » optativ
optický  >>   související s optikou, světelný; týkající se zraku, oční  » optický
optimalizace, optimalisace  >>   proces výběru nejlepší varianty z množství možných jevů  » optimalizace
optimální  >>   nejlepší, nejlépe vyhovující 5 komentářů» optimální
optimát  >>   aristokrat ve starém Římě  » optimát
optimetr  >>   přesné porovnávací měřidlo  » optimetr
optimizmus, optimismus  >>   sklon vidět a posuzovat skutečnosti z té lepší stránky  » optimizmus
optimum  >>   nejvýhodnější, nejlepší stav, okolnost, podmínka; nejpříznivější podmínky pro život organizmu  » optimum
opto-  >>   první část složených slov vztahující se k vidění  » opto-hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz