pojem orometrie až pojem ortoepie - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
orometrie  >>   výšková měření tvarů povrchu zemského v rámci horopisu, morfometrie  » orometrie
oronomastika  >>   nauka o oronymech  » oronomastika
oronymum  >>   vlastní jméno tvaru vertikální členitosti povrchu zemského i mořského dna  » oronymum
ortel  >>   rozsudek; nemilosrdné zhodnocení  » ortel
ortéza  >>   ortopedická pomůcka nebo přístroj udržující vzájemně pohyblivé části těla v pevné poloze, např. dlaha, korzet  » ortéza
ortodoncie, ortodontie, ortodentie-  >>   obor zabývající se studiem a léčením nepravidelností chrupu  » ortodoncie
ortodoxie  >>   pevné a nezvratné přidržování se určitého myšlenkového směru, učení, přesvědčení, víry, ortodoxnost (op. heterodoxie);učení pravoslavné církve  » ortodoxie
ortodoxní  >>   (k ortodoxie) odpovídající tradiční, zavedené nauce, víře (zvl. náboženské), normám, postojům, je dodržující, jsoucí v souladu s nimi; vztahující se k různým konzervativním náboženským či politickým skupinám nebo naukám (o. církev – pravoslavná, východní, o. judaismus) 8 komentářů» ortodoxní
ortodroma  >>   nejkratší spojnice dvou míst na kulové ploše 1 komentář» ortodroma
ortoepie  >>   spisovná výslovnost; nauka o spisovné výslovnosti  » ortoepiehledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz