pojem prehistorie až pojem prelát - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
prehistorie  >>   pravěk; historické vědy zabývající se pravěkem  » prehistorie
prejotace  >>   vznik a existence polosamohláskového í mezi souhláskou a samohláskou  » prejotace
prejudice  >>   právo rozhodnutí, které se stává směrnicí pro obdobné případy; v humanitních vědách též předsudky  » prejudice
prekanceróza, prekancerosa  >>   některé chorobné změny blízké rakovině nebo předcházející vzniku rakoviny, prekarcinom  » prekanceróza
prekarcinom  >>   chorobné změny blízké rakovině nebo předcházející vzniku rakoviny, prekanceróza  » prekarcinom
prekérní  >>   choulostivý, povážlivý, tísnivý, trapný, nepříjemný  » prekérní
prekluze, prekluse  >>   zánik práva jeho neuplatněním ve stanovené (prekluzivní) lhůtě  » prekluze
prekognice  >>   předvídání budoucnosti, jasnovidnost  » prekognice
prekurzor, prekursor  >>   výchozí látka, částice, z níž vzniká chemickou přeměnou výsledný produkt; něco, co – z časového hlediska – obvykle předchází něčemu jinému, předzvěst  » prekurzor
prelát  >>   biskup nebo jiný představený s podobnou pravomocí a jurisdikcí; vyšší úředník papežské kurie  » preláthledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz