pojem pretendent až pojem preview - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
pretendent  >>   uchazeč, někdo činící si na něco nárok, např. p. trůnu  » pretendent
pretenze, pretense, pretence  >>   požadavek, nárok  » pretenze
préteritum  >>   minulý čas vyjadřující děj v minulosti skončený a bez vztahu k přítomnosti  » préteritum
prétor, praetor [prétor]  >>   starořímský nejvyšší hodnostář; vysoký soudní úředník  » prétor
pretorián  >>   člen starořímské císařské gardy; slepě věrný přívrženec 5 komentářů» pretorián
prevalence  >>   převládání, převaha, obecné rozšíření; demografický ukazatel, poměr počtu všech existujících případů (tj. bez ohledu na dobu jejich vzniku) daného onemocnění k počtu obyvatel v dané lokalitě ve sledovaném časovém období 1 komentář» prevalence
prevence  >>   předcházení něčemu, ochrana před něčím  » prevence
preventivní  >>   předchůdný, včasný, v předstihu; ochranný; zabývající se prevencí, sloužící prevenci  » preventivní
prevét  >>   záchod  » prevét
preview [privjú]  >>   předběžný náhled  » previewhledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz