pojem paradesant až pojem parafráze - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
paradesant  >>   výsadkář, příslušník paradesantního vojska, parašutista  » paradesant
paradesantní  >>   výsadkový, parašutistický; paradesantní vojsko druh pozemního vojska speciálně vycvičeného k vysazení ze vzduchu 1 komentář» paradesantní
paradigma  >>   (kniž. a odb.) příklad, vzor: (v teorii o vědách) souhrn všech pojetí vědní disciplíny v určitém časovém úseku;(lingv.) soubor tvarů ohebného slova vyjadřující systém jeho mluvnických kategorií, mluvnický vzor;(ekon.) soubor předpokladů, na kterých je vybudována ekonomická teorie;(ekon.) způsob pohledu na hospodářské jevy z pozic ucelené teorie;(odb.) soubor předpokladů, konceptů, hodnot, pravidel a praktik sdílených určitou komunitou (zejm. vědeckou), prostřednictvím kterého daná komunita pohlíží na skutečnost a interpretuje ji 81 komentářů» paradigma
paradox, paradoxon  >>   neočekávané, překvapující tvrzení, zdánlivě protismyslné a odporující běžným soudům, pokládaným za správné, protichůdnost, protiklad, rozpor, antinomie;(liter.) básnická a řečnická figura, jejíž obsah zdánlivou nelogičností a nepravděpodobností na sebe obrací pozornost;(log.) formálně správný úsudek, jehož výsledek je logický spor;(fyz.) úkaz zdánlivě se vymykající obecným zkušenostem, avšak pochopitelný z hlubšího studia přírodních zákonů  » paradox
paradoxie  >>   rozpor mezi několika různými tvrzeními  » paradoxie
paradoxní  >>   rozporný, protismyslný, zdánlivě nemožný  » paradoxní
parafa, paraf  >>   zkrácený podpis, podpisová značka  » parafa
parafín  >>   směs vyšších uhlovodíků, bezbarvá nebo bílá hmota užívaná na výrobu svíček, v kosmetice; nasycený uhlovodík, alkan  » parafín
parafiskál  >>   oblast státních příjmů, které neplynou do státního rozpočtu 1 komentář» parafiskál
parafráze  >>   ústní nebo písemné vyjádření stejného obsahu jiným způsobem, např. vlastními slovy; nepřímá citace; v umění volné zpracování cizí předlohy  » parafrázehledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz