pojem proverb až pojem provincie - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
proverb  >>   krátká komedie rozpracovávající obsah přísloví  » proverb
proverbium  >>   přísloví  » proverbium
proviant  >>   zásoba potravin  » proviant
providence  >>   předvídavost, prozřetelnost  » providence
providencializmus, providencialismus  >>   přesvědčení o božské nebo boží prozřetelnosti  » providencializmus
provider [provajdr]  >>   připojovač, zprostředkovatel trvalého či dočasného připojení ke komunikační síti  » provider
provinciál  >>   volený, nebo jmenovaný představený řeholní provincie; obyvatel území mimo metropoli  » provinciál
provincializmus, provincialismus  >>   nedostatek širšího rozhledu; krajové slovo nebo rčení  » provincializmus
provinciální, provincionální  >>   provinční, krajinský, venkovský; zaostalý; příslušející k provincii  » provinciální
provincie  >>   správní a administrativní jednotka ; závislé území; venkovský kraj; původně mimoitalská država Říma  » provinciehledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz