pojem provitamin až pojem próza - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
provitamin, provitamín  >>   látka, kterou živočichové dokáží přeměnit na vlastní vitamin  » provitamin
provize, provise  >>   odměna za určitou činnost, obvykle v závislosti na jejím výsledku  » provize
provizorium, provizórium, provisorium  >>   prozatímní stav, dočasné opatření; předpokládaně přechodný stav  » provizorium
provizorní, provisorní  >>   dočasný, prozatímní, přechodný  » provizorní
provokace  >>   úmyslná vyzývavost; podněcování, pobuřující čin  » provokace
provokatér  >>   provokující osoba, štváč  » provokatér
provokativní  >>   vyzývavý; nápadný  » provokativní
proximální  >>   bližší k centru, středu; bližší k trupu, hlavě  » proximální
proximita  >>   blízkost  » proximita
próza, prosa  >>   slovesné projevy psané v řeči nevázané; všednost, střízlivost, prostota 1 komentář» prózahledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz