pojem přechodnice až pojem pseudosmie - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
přechodnice  >>   křivka, která plynule mění svou křivost. V optimálním případě je její křivost na konci a na začátku shodná s křivostí směrového prvku, na který navazuje (u kružnicových oblouků s přechodnicemi je to nulová křivost na začátku v místě připojení na přímku a křivost o velikosti 1/R na konci v místě připojení na kružnici)  » přechodnice
psalmodie  >>   zpěv žalmů v gregoriánském chorálu  » psalmodie
psaltérium  >>   kniha žalmů, žaltář; středověký strunný drnkací nástroj  » psaltérium
pseudo-  >>   první část složených slov mající význam nepravý, napodobený, lživý  » pseudo-
pseudokras  >>   krasové jevy v nekrasových horninách  » pseudokras
pseudoliterát  >>   spisovatel pochybné ceny, pisálek  » pseudoliterát
pseudologie  >>   chorobný sklon k lhaní, vymýšlení  » pseudologie
pseudomor  >>   drůbeží mor  » pseudomor
pseudonym  >>   krycí jméno (užívané zejm. autory uměleckých děl), kryptonym  » pseudonym
pseudosmie  >>   čichová halucinace  » pseudosmiehledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz