pojem performance až pojem pericentrum - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
performance  >>   umělecké představení; činnost, provedení; performativita  » performance
pergamen  >>   speciálně upravená holina z oslí, ovčí, popř. kozí kůže používaná na psaní, k výrobě hudebních nástrojů; listina psaná na této kůži; pevný papír nepropouštějící tuky a kapaliny  » pergamen
pergamin  >>   tenký průsvitný papír, náhražka pergamenu  » pergamin
pergelisol  >>   trvale zmrzlá půda, permafrost  » pergelisol
pergola  >>   loubí lehké konstrukce bez celistvého zastřešení  » pergola
perhumidní  >>   nadměrně vlhký 1 komentář» perhumidní
perchta, peruchta  >>   bílá paní  » perchta
peri-  >>   první část, předpona složených slov mající význam okolo, okolní, kolem  » peri-
periastron  >>   bod na dráze jedné složky dvojhvězdy, v němž je její vzdálenost od druhé složky nejmenší  » periastron
pericentrum  >>   bod na dráze kosmického tělesa obíhajícího kolem jiného kosmického tělesa, v němž jsou obě tělesa nejméně vzdálena  » pericentrumhledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz