pojem pertinence až pojem perzistence - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
pertinence  >>   vhodnost, přináležitost, příslušnost hlavní věci, jednání  » pertinence
perturbace  >>   porucha, rušení  » perturbace
pervertovat  >>   převrátit, překroutit, zvrátit, zmařit, zkazit, svést  » pervertovat
perverze, perverse  >>   sexuální úchylka, zvrácenost, zvrhlost, nepřirozenost zejm. pohlavní nebo sexuálních praktik, perverzita, perverznost  » perverze
perverzita, perversita  >>   zvrácenost, zvrhlost, perverze 1 komentář» perverzita
pervitin  >>   uměle připravená droga typu benzedrinu s účinky podobnými účinkům kokainu 2 komentáře» pervitin
perzekuce, persekuce  >>   pronásledování, stíhání, útisk, (bezohledné) trestání, šikanování (zvl. na základě rasy, pohlaví, sexuální orientace nebo odlišných přesvědčení) 1 komentář» perzekuce
perzián  >>   černá kožešina tří- až osmidenního mláděte karakulské ovce  » perzián
perzifláž, persifláž  >>   zesměšnění, posměšné napodobení  » perzifláž
perzistence, persistence  >>   stálost, odolnost, vytrvalost, tvrdošíjnost, přetrvávání  » perzistencehledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz