pojem rea až pojem reaktivace - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
rea, rrhoea  >>   druhá část složených slov mající význam vytékání, výtok, výron, odtékání, odtok  » rea
readmise  >>   přijetí, připuštění nazpět  » readmise
ready [redy]  >>   hotový, připravený  » ready
ready-made [redymejd]  >>   trojrozměrný všední předmět jako součást uměleckého díla; konfekce  » ready-made
reagovat  >>   odpovídat na popud, zpětně působit; vstupovat do chemické reakce  » reagovat
reakce  >>   činnost, proces, stav jako odezva na nějaký popud, podnět, změnu; odpověď organizmu na určitý podnět; síla vznikající jako odpověď na působení jiné síly; děj, při kterém nastávájí chemické přeměny; stav protikladný k stavu předcházejícímu, zvrat  » reakce
reaktance  >>   imaginární složka impedance v elektrickém obvodu, kde odpor, indukčnost a kapacita jsou zapojeny v sérii, převrácená hodnota susceptance 1 komentář» reaktance
reaktant  >>   reagující látka  » reaktant
reaktibilita  >>   schopnost, míra a úroveň připravenosti reagovat  » reaktibilita
reaktivace  >>   obnovení, opětovné uvedení do aktivního stavu; znovupřijetí do činné služby  » reaktivacehledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz