pojem reduktant až pojem reeskont - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
reduktant  >>   redukční činidlo  » reduktant
redundance  >>   nadbytečnost, hojnost;nadměrné, zbytečné opakování, mnohomluvnost, rozvláčnost;opatření proti poruše systému prostřednictvím zavedení dalších nebo duplicitních systémů, zařízení, prvků ap.;opakování lingvistické informace dané strukturou jazyka (např. shoda přísudku s podmětem);část sdělení nebo signálu, kterou lze eliminovat, aniž by došlo ke ztrátě základní informace;opakování sdělení nebo jeho části, aby se předešlo chybám způsobeným přenosem (např. v důsledku šumu) 2 komentáře» redundance
redundantní  >>   opakovaný, nadbytečný; rezervní, jisticí  » redundantní
reduplikace  >>   zdvojování, zmnožování  » reduplikace
reduta  >>   maškarní ples; budova s tanečním sálem; barokní předsunutá samostatná hradba 1 komentář» reduta
redwood [redvúd]  >>   červené dřevo, zejména sekvojové, borovicové či modřínově  » redwood
reedice  >>   opětovné vydání  » reedice
reedukace  >>   využití metod speciální pedagogiky při úpravě narušených funkcí (sluchu, zraku, řeči, pohybových a rozumových schopností); převýchova 3 komentáře» reedukace
reemigrace  >>   návrat emigrantů do vlasti  » reemigrace
reeskont  >>   opětovný eskont 2 komentáře» reeskonthledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz