pojem rekodifikace až pojem rekord - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
rekodifikace  >>   změna kodexu, právní úpravy, zákona; přijetí nového předpisu, normy  » rekodifikace
rekognice  >>   uznání pravosti, stvrzení; uvědomění si dříve poznaného (vnímaného)  » rekognice
rekognoskace  >>   prozkoumávání, průzkum  » rekognoskace
rekomando  >>   doporučeně; doporučený dopis nebo jiná zásilka  » rekomando
rekombinace  >>   nová kombinace, změna v uspořádání, přeskupení; opětovné spojování, slučování prvků, složek  » rekombinace
rekondice  >>   opětovné uvedení do pořádku, do správného stavu; obnovení, oprava  » rekondice
rekonstrukce  >>   opětovné sestrojení, uvedení do původního stavu, přestavba, přepracování  » rekonstrukce
rekonvalescence  >>   zotavování, období mezi vymizením příznaků nemoci a úplným uzdravením  » rekonvalescence
rekonverze, rekonverse  >>   opětná přeměna; převedení válečné výroby na mírovou  » rekonverze
rekord  >>   nejlepší výkon  » rekordhledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz