pojem substantivum až pojem subway - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
substantivum  >>   podstatné jméno 3 komentáře» substantivum
substituce  >>   náhrada, záměna, nahrazení; zavedení jiných proměnných do matematického výrazu, dosazení, dosazování; (chem.) reakce, při níž se v molekule některý atom nebo skupina atomů nahrazuje jiným atomem nebo skupinou atomů; nahrazení cizí hlásky hláskou domácí  » substituce
substituent  >>   prvek nahrazující původní prvek při substituci  » substituent
substitut  >>   náhradník, zástupce; výrobek, kterým se nahrazuje výrobek jiný podobné vlastnosti  » substitut
substrát  >>   podklad, základ; základní látka, živná půda 1 komentář» substrát
subsumpce  >>   podřazení jednoho pojmu jinému pojmu; zařazení, zahrnutí; určení právního předpisu, podle kterého se má řešit konkrétní případ  » subsumpce
subtilní  >>   drobný, jemný, něžný, křehký; nepatrný, mírný, rafinovaný, prchavý, a v důsledku toho nesnadno rozpoznatelný, popsatelný; na první pohled nikoli zřejmý, nesnadno pochopitelný; vykazující nebo vyžadující duševní bystrost, důvtip, důmysl, všímavý; lstivý, mazaný, úskočný; působící skrytě, tajně, stěží odhalitelný a obvykle nebezpečný, zákeřný 14 komentářů» subtilní
subtropy  >>   subtropický pás, zeměpisný pás kolem obratníku  » subtropy
subvence  >>   pomoc, podpora; finanční podpora z veřejných prostředků s přesným účelem použití 2 komentáře» subvence
subway [sabvej]  >>   podchod; podzemní dráha, metro  » subwayhledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz