pojem sufóza až pojem sukces - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
sufóza, sufoza, sufosa  >>   mechanický odnos jemnějšího materiálu z hornin, zemin nebo půdy podzemní vodou  » sufóza
sufražetka  >>   bojovnice za práva žen; energická, bojovná žena  » sufražetka
sugerovat  >>   vnucovat, namlouvat; pomocí sugesce ovládat  » sugerovat
sugesce  >>   podmanivé působení, ovlivňování myšlení, představ; neúmyslné podléhání někomu nebo vlastní představě; (psych.) psychický děj, kdy je navozována určitá idea (myšlenka, přání, představa, názor, přesvědčení, impulz) nebo kdy jedinec tuto ideu přijímá, aniž by bylo užito přesvědčování, racionální argumentace a aniž by jedinec o této ideji pochyboval  » sugesce
sugestibilita  >>   vnímavost pro sugesci, míra ovlivnitelnosti cizími názory, postoji, vztahy a posudky 1 komentář» sugestibilita
sugestivní  >>   podmanivé působení, vliv na něčí myšlení, cítění, vůli, jednání; velmi podmanivý, působivý  » sugestivní
sugestopedie  >>   metody učení využívající tělesného a psychického uvolnění  » sugestopedie
sui generis  >>   svého druhu, mající svérázný ráz  » sui generis
suicidium  >>   (med.) dobrovolné ukončení života, zpravidla v důsledku psychických poruch, sebevražda (v České republice a v dalších evropských zemích jsou dokonané sebevraždy častější u mužů než u žen)  » suicidium
sukces, success [sakses]  >>   úspěch, zdar  » sukceshledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz